Definitie

Jongeren gaan in de eerste plaats met hun vragen en problemen bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar. Peer support is een manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring. 'Peer' betekent dat je op vele manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkaardige omstandigheden verkeert.

Getuigenissen

Dorianne Aussems

"Elkaar helpen om helemaal jezelf te kunnen zijn op school, is één van de mooiste dingen die er zijn. You have my full (peer) support!"

Leerling

"Ik vind dat jongeren elkaar kunnen helpen. Dit hoeven niet altijd volwassenen te zijn."

Leerkracht

"Ik geloof heel sterk in peer support omdat leerlingen zelf oplossingen kunnen zoeken voor problemen."

Directie

"Een positief schoolklimaat is een school waar iedereen zich goed voelt en leerlingen voor elkaar opkomen."