Van maart tot juni 2016 organiseerden we vijf verschillende denktanks. Het doel van de denktanks was om peer support op maat van de verschillende partnerscholen vorm te geven.
Tijdens de eerste en derde denktank waren de ankerfiguren (leerkrachten en/of leerlingenbegeleiders) van de partnerscholen aanwezig. Zij brachten in kaart hoe aan het welbevinden van leerlingen wordt gewerkt in hun school. Samen gingen we op zoek hoe dit nog versterkt kan worden en peer support blijkt hiervoor een goede methodiek te zijn.

De tweede en vierde denktank werden bemand door het jongerennetwerk. De jongeren droomden samen over hun ideale school waar niet enkel cognitieve vaardigheden gewaardeerd worden. Ze vinden vrienden op school enorm belangrijk om plezier te maken, om zich niet alleen te voelen en om hun hart te luchten. Peer support is een methodiek waar zij sterk in geloven!

Tijdens de laatste denktank brainstormden de ankerfiguren en de jongeren samen hoe peer support op maat van hun school gerealiseerd kan worden. Per school werd een plan van aanpak opgesteld.