Wat?

In januari 2016 is het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan HOWEST gestart met het project ‘Peer support’ dat tot en met augustus 2016 werd gefinancierd door het Impulsfonds. Daarna werd het gedurende twee jaar gefinancierd met Howest middelen en sponsering van de Lions Club International.
Neen tegen pesten

Start

Het initiatief voor dit project komt van Oona Wyns (°1997) die sinds haar 15e strijdt tegen pesten. Ze startte de facebookpagina ‘Neen tegen pesten’ na de zelfdoding van de broer van een vriend, die op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte na zware pesterijen. Het idee groeide om pesten preventief aan te pakken op school door te werken aan een positief schoolklimaat waar problemen niet alleen aangepakt maar vooral en in de eerste plaats voorkomen worden. Dit kan door jongeren zelf meer verantwoordelijkheid te geven en nadruk te leggen op zelfzorg en zorg voor elkaar.

Doel

Het doel van dit project is om peer support (ondersteuning door leeftijdsgenoten) in Vlaamse secundaire scholen te implementeren om een veilig en positief schoolklimaat te creëren en dit op een weldoordachte en onderbouwde manier samen met scholen en jongeren. Wat ons project uniek maakt is dat het niet enkel gegroeid is uit een idee van jongeren (Oona Wyns en Sarah Bruinaars), maar ook vanaf de start verder ontwikkeld en uitgebouwd wordt door jongeren uit de verschillende partnerscholen.

Sponsors

Huidige sponsors

2019-2020

Initiële sponsors

Lions Club International

Partners

De Vlaamse Scholierenkoepel

De Vlaamse Scholierenkoepel is de stem van scholieren in onderwijs(beleid) en de koepel van leerlingenraden in het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Met het project De Conflixers wil VSK leerlingen en scholen ondersteunen bij het uitwerken van ‘peer support’-projecten op school. Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen willen we versterken: peter-meter projecten, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling… Scholieren willen dan ook zelf een rol spelen bij het voorkomen van conflicten en pesten. Ze willen mee werken aan de sfeer en het goed voelen op school. Daarom zet VSK ook mee haar schouders onder het project Peer Support van HOWEST.

Pimento

Pimento versterkt kinderen, jongeren en hun begeleiders in deze thema’s die de leefwereld van kinderen en jongeren bepalen: relaties en seksualiteit, teambuilding, weerbaarheid en pesten, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie. Dankzij het aanbod vormingen, educatief materiaal, (beleids)trajecten en eigen onderzoek maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar. Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin vzw. Waarom zet Pimento in op peer support en ondersteunen we het project van Howest? Wij gaan uit van de kracht van jongeren: jongeren kunnen elkaar ondersteunen! Bij de andere terechtkunnen als het moeilijker gaat, is een heel belangrijke ‘copingstrategie’. In relatie met de andere ontdek je wat je zelf waard bent. Je identiteit ontwikkel je maar in relatie met de ander. Daarom leren we jongeren elkaar bij te staan.

JAC Noord-West-Vlaanderen

Het JAC Oostende maakt deel uit van het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het JAC Oostende geeft informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen 12 en 25 jaar. Jongeren kunnen anoniem en gratis terecht op het JAC, zowel fysisch als digitaal (email en chat). Jongeren vinden soms moeilijk de weg naar de hulpverlening. Vaak nemen ze pas contact op als de problemen geëscaleerd zijn. Daarom organiseert het JAC de opleiding Jeugdadviseurs. In deze cursus krijgen jongeren tussen 15 en 17 jaar een korte training zodat ze vrienden met vragen en problemen beter kunnen ondersteunen, helpen en indien nodig bij de professionele hulpverlening kunnen introduceren. Het JAC gelooft dus in de kracht van jongeren om elkaar te ondersteunen en is daarom dan ook partner van het peer support project in Howest.

Erwin Vermesen

Erwin Vermesen studeerde in 1992 af als vormingswerken en is sinds 2001 actief als zelfstandig navormer. Hij brengt de train de trainer opleiding Peer mediation. Zelf volgde hij deze opleiding bij Bildungswerk Aachen in samenwerking met Jamie Walker. Per school is het de bedoeling dat er minimum 2 leerkrachten de opleiding van 5 dagen op één schooljaar volgen. Er wordt gekeken wat bemiddeling inhoudt, hoe het werkt en hoe dit in school geïmplementeerd kan worden (leerlingen zoeken, opleiden, enz…). Tegelijkertijd kan er ook in de 1ste en 2de graad gewerkt worden aan sociale vaardigheden die nodig zijn om te werken met bemiddeling. Een behoorlijk intensief project waarbij leerlingen, leerkrachten en de school anders leren omgaan met conflicten. Er gaat jaarlijks 1 opleiding in Vlaanderen door voor telkens een vijftal scholen. Deze opleiding wordt ism GO! Pro georganiseerd.

Paul van Thienen – Sint-Jan Berchmanscollege Genk

Het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk heeft een rijke ervaring in peer mediation. Jaarlijks leiden leraar Paul Van Thienen en leerlingbegeleider Karel Lemmens er een vijftiental leerlingen uit de derde graad op tot conflictbemiddelaar. Leerlingenbemiddeling kadert in een bredere schoolaanpak, waarbij Paul en Karel via diverse initiatieven (zoals Ovespo omtrent pesten) eveneens nauw betrokken zijn.

Pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Voor de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling is werken aan een warm klasklimaat een basisvoorwaarde om scholen inclusiever te maken. Leren en Leven zijn als Siamese tweelingen: geen goede resultaten zonder een goed gevoel in klas! En als je er van uitgaat dat leerlingen de motor van hun eigen ontwikkeling zijn, dan stimuleer je hen om mee te bouwen aan een school waar iedereen graag naar toe gaat. Ook als het even niet loopt zoals we willen, zijn leerlingen zelf de meest krachtige hefboom om toch het gewenste doel te bereiken: samen aan de slag voor een positieve peer support!

Pedagogische begeleidingsdienst GO! Gemeenschapsonderwijs

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ondersteunt de onderwijsinstellingen van het GO! bij het realiseren van hun pedagogisch project en het bevorderen van hun onderwijskwaliteit. Samen streven we naar maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden. Scholen helpen om te werken aan sociale veiligheid kadert binnen deze missie. We willen niet alleen een antwoord geven op de vraag wat we moeten doen als er gepest wordt, maar ook nagaan hoe we pesten zo veel mogelijk kunnen voorkomen door van de school een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich goed voelen. De methodiek van peer support sluit hier uitstekend bij aan.