Wat is peer support?

Jongeren gaan in de eerste plaats met hun vragen en problemen bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar. Peer support is een manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring. ‘Peer’ betekent dat je op vele manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkaardige omstandigheden verkeert.

Vormen van peer support

Er zijn verschillende vormen van peer support:

  • Als peer leader ben je een gastheer/gastvrouw voor de eerstejaarsleerlingen en maak je hen wegwijs in de school.
  • Als peer tutor help je medeleerlingen bij het leren en uitvoeren van studietaken en werkzaamheden op school.
  • Als peer mentor ben je een raadgever en een rolmodel, waarmee een medeleerling zich kan identificeren.
  • Als vertrouwensleerling ondersteun je peers door signalen van onwelbevinden op te vangen, gepaste ondersteuning te bieden en eventueel door te verwijzen.
  • Als peer mediator bemiddel je om conflicten tussen peers te helpen oplossen.
  • Als peer educator geef je voorlichting aan je peers.
  • Als peer coach leid je een groep leerlingen bij (onderwijs)activiteiten binnen de school of het schoolterrein en kan je ook een rol spelen bij de Brede School.

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Voordelen van peer support

Aan peer support worden op basis van ervaring en onderzoek specifieke voordelen gekoppeld:

  • voor jongeren (bv.: ontwikkeling van sociale, communicatieve en metacognitieve vaardigheden, beter welbevinden, actief burgerschap),
  • voor opvoeders (bv.: tijdswinst, minder stress omdat jongeren bepaalde zaken zelf aanpakken),
  • voor de organisatie (bv.: bevordering veilig en positief klimaat).