Wie zijn we?

Peer support Vlaanderen is een project van Howest (Hogeschool West-Vlaanderen). We kijken hoe peer support het welbevinden van jongeren kan verbeteren en pesten preventief kan aanpakken. Ontdek snel meer over wat peer support voor jou kan betekenen!

Missie

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren.

Visie

Vanuit de kracht van jongeren wil Peer Support Vlaanderen de peer supportgedachte versterken in hun brede omgeving.

Jongeren worden hierin ondersteund door:

 1. vormingen op maat waarin hun eigen kennen en kunnen omtrent peer support wordt versterkt;
 2. peer support coaches, opgeleid via het “postgraduaat Peer Support Coach”.

Waar gaan we voor?

Peer Support Vlaanderen…

 • creëert peer support opdat jongeren eigenaarschap toe-eigenen;
 • garandeert een warme aanpak voor jongeren door scheidingslijnen tussen onderwijs, vrije tijd, jeugdzorg, jeugdwelzijn… op te heffen;
 • werkt nauw samen met jongeren, leerkrachten, zorgverstrekkers en experts en geeft met deze actoren peer support vorm;
 • streeft er naar dat iedere jongere zich goed voelt.

Waar staan we voor?

Bouwstenen zijn: verbinding, maatwerk, structurele inbedding en betrokkenheid.

 1. We geven jongeren eigenaarschap.
 2. We zijn betrokken en zorgen voor elkaar.
 3. We creëren verbinding.
 4. We streven naar open communicatie.
 5. We bieden kwaliteit, elke dag.
 6. We leveren maatwerk.
 7. We willen peer support ingebed zien in elke organisatie die met jongeren werkt.
-->